FLC Zbigniew Huber
PL EN
Konsulting Szkolenia inżynieryjne Projektowanie elektroniki Rozwój oprogramowania Regulamin Kontakt Wykres pareto Cykl PDCA Histogram SPC - karty kontrolne Poka-yoke 14 zasad Deminga

Cykl PDCA

Wstęp

Koncepcja PDCA została opracowana przez Waltera Shewharta, który był pionierem statystyki w latach 30-tych XX wieku. Od jego nazwiska nazywa się tą koncepcję Cykl Shewharta. Promował go także Deming podczas swoich szkoleń w Japonii i dlatego też ten model określa się mianem Koło Deminga.

Zasada PDCA

Zasada doskonalenia oprata o PDCA zakłada, iż na początku planujemy jakieś udoskonalenia (lub rozwiązanie problemu), potem go testujemy na małą skalę i jak to rozwiązanie działa to wprowadzamy go na pełną skalę.

Cykl PDCA zwany przedstawia się w formie koła podzielonego na 4 obszary:

Cykl PDCA

P - PLANUJ

Planuj poprawę swoich działań. Najpierw skoncentruj się nad tym co nie funkcjonuje prawidłowo (co jest problemem). Opracuj pomysły, które mogą ten problem rozwiązać.

D - WYKONAJ

Wprowadź zaplanowane zmiany na małą skalę (eksperyment). To pozwoli na późniejsze przetestowanie pomysłu bez wprowadzania zaburzeń w całej organizacji jeżeli pomysł nie będzie dobry.

C - SPRAWDŹ

Sprawdź czy wprowadzony eksperyment przyniósł właściwe rezultaty czy nie. Sprawdź to dokładnie (czy np. zmiana nie wprowadzi kolejnych problemów) - jeżeli to potrzebne wykonaj testy i walidacje produktu lub procesu zanim stwierdzisz, że zmiana przynosi pozytywny skutek.

A - DZIAŁAJ

Wprowadź zmiany na pełną skalę jeżeli eksperyment się udał. Podziel się także pomysłem z innymi osobami w organizacji, które mogą na tej zmianie skorzystać i czegoś się nauczyć.

Podsumowanie

Po zakończeniu cyklu PDCA możemy rozpocząć kolejny cykl zaczynając od P-Planuj. Jeżeli jednak faza C wykazała, iż eksperyment nie przyniósł oczekiwanych wyników to należy pominąć etap A (bo nie ma sensu na pełną skalę wdrażać złego pomysłu) i przejść do etapu P (opracować nowy plan), aby problem rozwiązać.

Autor: Zbigniew Huber, 2007-01-01